Wie zijn we en wat doen we?
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
De heer J. Pilkes, voorzitter
De heer H.P. Boersma, secretaris
De heer N.J. Tuijn, penningmeester
De heer P. Bommer, bestuurslid algemeen
Mw. H. Pouw, bestuurslid algemeen
 
 
Het is natuurlijk zo dat het (voort-) bestaan van de stichting wordt verzekerd en gewaarborgd door de vele vrijwilligers die bergen werk verzetten voor het goede doel. Waar nodig of van toepassing zullen wij ze met naam en toenaam de aandacht geven die hen toekomt. Zij vormen de ruggegraat van de stichting!
Onze stichting is een ANBI, wat zoveel betekent dat de stichting geen winstoogmerk heeft, net als de meeste Goede Doelen-instellingen, ons identificatienummer bij de Belastingdienst is: 816988535
 
In de oprichtingsakte van onze stichting is de volgende doelomschrijving opgenomen: het verlenen van noodhulp aan de inwoners van Oekraïne en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Jaarlijks verzorgt onze stichting drie à vier hulpgoederentransporten naar Oekraïne. Wij verzamelen met vrijwilligers de goederen in Nederland en met bussen met aanhangers (gemiddeld 3,5 ton per eenheid), en sinds 2018 ook met een DAF-vrachtauto plus aanhanger worden deze goederen naar Oekraïne gebracht. In eerste instantie worden ze dan opgeslagen totdat ze weer worden vrijgegeven door de douane. Eenmaal vrijgegeven vindt verdeling plaats, waarbij we gebruik maken van het uitgebreide netwerk van onder meer kerkelijke instellingen die ter plaatse uitstekend inzicht hebben in de noden en behoeften. Zo brengen wij alleen goederen naar door een humanitaire commissie in Kiev gecertificeerde instellingen (Caritas Spes) in het zuid-westen van het land. Als de douane de goederen heeft vrijgegeven worden ze verdeeld onder de arme bevolking, kindertehuizen, bejaardentehuizen, etc. 
De kosten van het vervoer, brandstof, tol en dergelijke wordt door de stichting betaald. De kosten van overnachting, eten en drinken onderweg (low budget) worden betaald door de personen die daar gebruik van maken. De stichting kent geen beloningsbeleid.
 
Mocht u belangstelling hebben voor de inkomsten en uitgaven van de stichting dan kunt u gebruik maken van onderstaande link die u de jaarcijfers in vergelijking met 2021 geeft over het afgelopen jaar: jaarcijfers 

Laatste Reisverhalen

In het voorjaar van 2018  hebben we enkele nieuwe acties opgestart:                                                     
                             
 
 
 
 
Actie Diana                                                                                      
 
 
 
 
 
Pamperactie                                                                   
  
Kringloopwinkel Chemerivitchi 
 
TBC internaat Mogoliv
Podolskyi en gehandicapten
internaat Chemerivitche.
Meer hierover zie de pagina: "De stichting actueel"