Wie zijn we en wat doen we?
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
De heer J. Pilkes, voorzitter
De heer J. Valkema, secretaris
De heer N.J. Tuijn, penningmeester
 
 
Het is natuurlijk zo, net als bij de meeste van dit soort stichtingen, dat het (voort) bestaan van de stichting wordt verzekerd en gewaarborgd door de vele vrijwilligers die bergen werk verzetten voor het goede doel.Wij kunnen in dit kader niet alle vrijwilligers bij name noemen maar waar nodig of van toepassing zullen wij ze met naam en toenaam de aandacht geven die hen toekomt. Zij vormen de ruggegraat van de stichting!
 
Jaarlijks verzorgt onze stichting drie à vier hulpgoederentransporten naar Oekraïne. Wij verzamelen met een aantal vrijwilligers de goederen in Nederland en middels tot onze beschikking staande bussen met aanhangers (gemiddeld 3,5 ton per eenheid) worden deze goederen naar Oekraïne gebracht. In eerste instantie worden ze dan opgeslagen op afgesloten terreinen totdat ze weer worden vrijgegeven door de douane. Eenmaal vrijgegeven vindt de verdeling plaats, waarbij we gebruik maken van het uitgebreide netwerk van onder meer kerkelijke instellingen die ter plaatse uitstekend inzicht hebben in de noden en behoeften. Zo brengen wij alleen goederen naar door een humanitaire commissie in Kiev gecertificeerde instellingen (Caritas Spes) in Horodok (Oblast Chmelnytsky), Mogiliv Podolskyi en sinds 2014 ook veel naar Chemerivtsi. Nadat de douane de goederen heeft vrijgegeven worden deze verdeeld onder de arme bevolking, kindertehuizen, bejaardentehuizen, etc. 
De kosten van het vervoer, brandstof, tol en dergelijke wordt door de stichting betaald. De kosten van overnachting, eten en drinken onderweg (low budget) worden betaald door de personen die daar gebruik van maken. De stichting kent geen beloningsbeleid.

Laatste Reisverhalen