Deze pagina gebruiken we om aandacht te vragen voor nieuwe ideeën en zaken de stichting betreffende. Dat kunnen nieuw te ondernemen activiteiten zijn maar ook bestaande activiteiten waarvoor we nog meer en speciale aandacht willen genereren.
 
 
  • "Diana-project"
  • "Pamperactie"
  • "Kringloopwinkel" in Chemerivitsi
  • "De stichting en Marktplaats"
  • "TBC internaat Mogoliv Podolskyi"
  • "Gehandicapten internaat Chemerivitche"
  • "Actie Help ons aan een nieuwe Hulpbus"
 
         Het Diana-project wordt in nieuwsbrief 9 uitvoerig behandeld. Het heeft een dubbele 
   betekenis: allereerst de hulp aan het Oekraiense meisje Diana maar ook alle speciale, kleinschalige projecten waarvoor de stichting extra aandacht vraagt. Daaronder vallen onze nieuwste projecten voor Daniel en Andrei waarvoor we een adoptie-model hanteren, zie daarvoor Nieuwsbrief 12.
 
 Door op het gezichtje van Diana te klikken krijgt u een fotoimpressie van de reis waarbij we een bezoek aan Diana hebben gebracht; als u dan weer op het pijltje "terug" klikt in de webbrowser bladert u terug naar deze pagina.
 
 
 
De Pamperactie is de naam die we hebben bedacht om heel veel luiers, incontinentie-materiaal, plastic broekjes met een absorptielaag etc. in te zamelen voor de diversdoelgroepen in Oekraine. Hoeveel we ook meenemen er blijft altijd vraag naar meer. 
 
                                 
      
 
  
  Al een tijdje hebben we het idee om een soort "Kringloopwinkel"  in Chemerivitsi te starten We voorzien die dan van te "verhandelen"  spullen vanuit de stichting-voorraad. De meest arme mensen zouden in die winkel de goederen om niet kunnen krijgen, de rest tegen een geringe vergoeding. Op de achtergrond zou er dan toezicht en controle moeten plaatsvinden door (vertegenwoordigers van) de stichting.
 
 
De stichting en Marktplaats                                   
Altijd een wat gevoelig onderwerp. Soms besluiten wij dat het om een of andere reden niet opportuun is om bepaalde artikelen naar Oekraine te vervoeren. Wij kunnen die spullen dan beter hier verkopen en de opbrengst ervan benutten voor de hulp aan de arme inwoners van Oekraine. Elke cent die op die manier binnenkomt wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor deze noodhulp.
Nieuwe projecten zijn: TBC internaat Mogoliv Podolskyi, en gehandicapten internaat Chemerivitche.
Voor deze twee projecten hebben we steun gezocht bij instellingen die als ze ons willen helpen de projecten financieel "adopteren", terwijl wij voor de praktische verwerkelijking van die projecten zorgdragen, waarna de stichting via verslaglegging en fotomateriaal verantwoording aflegt voor de besteding van de ter beschikking gestelde bedragen.
Het is de bedoeling dat in beide internaten door of met behulp van de stichting verbeteringen in de complete "infrastructuur" worden aangebracht. Zowel in het gebouw als in de gebruikte (hulp)middelen (meubels, bedden, beddegoed, rolstoelen, postoelen, serviesgoed, keukengerei, speelgoed, leermiddelen etc.)
Actie Help ons aan een nieuwe "Hulpbus": 
Door op de de volgende link te klikken komt u bij de actie die we zijn gestart om een nieuwe bestelbus te financieren voor de werkzaamheden van de stichting.
 
 

Laatste Reisverhalen

In het voorjaar van 2018  hebben we enkele nieuwe acties opgestart:                                                     
                             
 
 
 
 
Actie Diana                                                                                      
 
 
 
 
 
Pamperactie                                                                   
  
Kringloopwinkel Chemerivitchi 
 
TBC internaat Mogoliv
Podolskyi en gehandicapten
internaat Chemerivitche.
Actie: Help ons aan een nieuwe
"Hulpbus" 
Meer hierover zie de pagina: "De stichting actueel"